ประเมินพนักงานราชการ ประจำปี 2559

ประเมินพนักงานราชการ ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสาครบุรี 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

14199230_1259566044076957_8775858074148551281_n   14064147_1084515251597090_5388384788974694704_n

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

กีฬาสี กศน.เชื่อมสัมพันธ์ 4 ตำบล

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559 กศน.ตำบลมหาชัยร่วมกับ กศน.ตำบลโกรกกราก,ท่าฉลอม,บางหญ้าแพรก ร่วมจัดกีฬาสี กศน.เชื่อมสัมพันธ์ 4 ตำบล

14183910_1715633235366211_4937309212345002057_n     14102229_569887303216971_5304109087244076834_n

14089155_511208982410987_8873305414230558388_n     14051750_1715633262032875_1584798453066995160_n

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

โครงการฝึกอบรมการสื่อสารกับสังคมออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชั่นไลน์และเฟสบุ๊ค

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 กศน.ตำบลมหาชัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสื่อสารกับสังคมออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชั่นไลน์และเฟสบุ๊ค ณ ห้องประชุมสาคร 1 กศน.อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

13941175_1452354391475687_74685238_n 13956839_1452354291475697_913656536_n 13933543_1452354404809019_1912276563_n 13956747_1452354381475688_1235106187_n
โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

กิจกรรมเปิดโรงเรียนดอกลำดวน ศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพผู้สูงวัย

คณะครู กศน.ตำบลมหาชัย ร่วมกิจกรรมเปิดโรงเรียนดอกลำดวน ศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพผู้สูงวัย วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

13650550_1443178582393268_287480385_n       13664875_1443178599059933_923960108_n

13625206_1442564149121378_1235516920_n       13669596_1443149472396179_4362028978229193860_n

โพสท์ใน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน | แสดงความเห็น

อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 25-27 ก.ค 2559 ตัวแทนนักศึกษา กศน.ตำบลมหาชัย เข้าร่วมการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

13664496_1443183132392813_1426556383_n      13664652_1443183115726148_886119821_n (1)

13819497_1442564042454722_1314059000_n       13625206_1442564149121378_1235516920_n

 

โพสท์ใน งานภาคีเครือข่าย | แสดงความเห็น

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

ศส.ปชต. ตำบลมหาชัย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

13775847_506399416219519_3414033151862860083_n

13643950_1443185002392626_1244736985_n

13659200_506399456219515_2417095326785703068_n

โพสท์ใน งานภาคีเครือข่าย | แสดงความเห็น

โครงการเรียนรู้การใข้เทคโลยีที่เหมาะสม

23 กรกฎาคม 2559 กศน.ตำบลมหาชัย จัดโครงการเรียนรู้การใข้เทคโลยีที่เหมาะสม เรื่อง การทำการตลาดบน fanpage ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

13669563_506397909553003_9128371983925353421_n (1)    13775430_506397929553001_5307298651186544146_n

โพสท์ใน การจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม | แสดงความเห็น

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

17 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาและอาจารย์ กศน.ตำบลมหาชัย ร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม

 13731574_504689029723891_5012437349646293277_n      13697067_504689086390552_7401167958604049753_n
โพสท์ใน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | แสดงความเห็น

อบรมวิทยากรแกนนำครู กศน.(ครู ค.) ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน

กศน.ตำบลมหาชัยร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู กศน. (ครู ค.) ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

 13729102_504687923057335_6856834642237013450_n       13690838_504688023057325_4984770007371699312_n
โพสท์ใน งานภาคีเครือข่าย | แสดงความเห็น

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่ 10 ก.ค.59 คณะอาจารย์และนักศึกษากศน.ตำบลมหาชัย ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการถวายเทียนเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง และศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชน

13707590_504693476390113_6216742983760883634_n      13709802_504693513056776_5848794543928076124_n

โพสท์ใน การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน | แสดงความเห็น